G4890 συνδρομή
samenscholing

Bijbelteksten

Handelingen 21:30En de gehele stad kwam in roer en het volk liep samen; en zij grepen Paulus, en trokken hem buiten den tempel; en terstond werden de deuren gesloten.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs