G5098 τιμωρία
wraak, straf, hulp, bijstand

Bijbelteksten

Hebreeen 10:29Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken