G5299 ὑπωπιάζω
slaan (bont en blauw)

Bijbelteksten

Lukas 18:5Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke.
1 Corinthiers 9:27Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs