G5306 ὕστερος
later, achteraankomend, tweede (de), hierna, tenslotte

Bijbelteksten

1 Timotheus 4:1Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

Mede mogelijk dankzij

Hadderech