G5493 χείμαῤῥος

Bijbelteksten

Johannes 18:1Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken