G5511 χλαμύς

Bijbelteksten

Mattheus 27:28En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om;
Mattheus 27:31En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen