H66 אַבֵל מַיִם
Abel-maim

Bijbelteksten

2 Kronieken 16:4En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de steden van Israel, en zij sloegen Ijon, en Dan, en Abel-maim, en alle schatsteden van Nafthali.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs