H286 אֲחִילוּד
Achilud, Ahilud

Bijbelteksten

2 Samuel 8:16Joab nu, de zoon van Zeruja, was over het heir; en Josafat, zoon van Achilud, was kanselier.
2 Samuel 20:24En Adoram was over de schatting; en Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier;
1 Koningen 4:3Elihoref, en Ahia, de zoon van Sisa, waren schrijvers; Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier.
1 Koningen 4:12Baana, de zoon van Ahilud, had Taanach, en Megiddo, en het ganse Beth-sean, hetwelk is bij Zartana, beneden van Jizreel, van Beth-sean aan tot Abel-mehola, tot op gene zijde van Jokmeam.
1 Kronieken 18:15Joab nu, de zoon van Zeruja, was over het heir; en Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier;

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs