H583 אֱנוֹשׁ
Enos

Bijbelteksten

Genesis 4:26En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen.
Genesis 5:6En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.
Genesis 5:7En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 5:9En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.
Genesis 5:10En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 5:11Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.
1 Kronieken 1:1Adam, Seth, Enos,

Mede mogelijk dankzij