H803 אֲשׁוּיָה
zuil, fondament

Bijbelteksten

Jeremia 50:15Juicht over haar rondom, zij heeft haar hand gegeven; haar fondamenten zijn gevallen, haar muren zijn afgebroken; want dat is des HEEREN wraak, wreekt u aan haar, doet haar, gelijk als zij gedaan heeft!

Mede mogelijk dankzij

Hadderech