H823 אַשְׁנָה
Asna

Bijbelteksten

Jozua 15:33In de laagte zijn: Esthaol, en Zora, en Asna,
Jozua 15:43En Jiftah, en Asna, en Nezib,

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel