H838 אָשֻׁר
waar wij ook, weg, gang, treden, gangen, voetstappen, schreden, tred

Bijbelteksten

Job 23:11Aan Zijn gang heeft mijn voet vastgehouden; Zijn weg heb ik bewaard, en ben niet afgeweken.
Job 31:7Zo mijn gang uit den weg geweken is, en mijn hart mijn ogen nagevolgd is, en aan mijn handen iets aankleeft;
Psalm 17:5Houdende mijn gangen in Uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen.
Psalm 17:11In onzen gang hebben zij ons nu omsingeld, zij zetten hun ogen [op ons] ter aarde nederbukkende.
Psalm 37:31De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen.
Psalm 40:3En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt.
Psalm 44:19Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, noch onze gang geweken van Uw pad.
Psalm 73:2Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken; mijn treden waren bijkans uitgeschoten.
Spreuken 14:15De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs