H856 אֶתְבַּעַל
Etbaal , Eth-baal

Bijbelteksten

1 Koningen 16:31En het geschiedde (was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat?), dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Eth-Baal, den koning der Sidoniers, en heenging, en diende Baal, en boog zich voor hem.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen