H883 בְּאֵר לַחַי רֹאִי
Lachai-roi

Bijbelteksten

Genesis 16:14Daarom noemde men dien put, den put Lachai-roi; ziet, hij is tussen Kades en tussen Bered.
Genesis 24:62Izak nu kwam, van daar men komt tot den put Lachai-roi; en hij woonde in het zuiderland.
Genesis 25:11En het geschiedde na Abrahams dood, dat God Izak, zijn zoon, zegende; en Izak woonde bij den put Lachai-roi.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel