H1021 בֵּית הַכֶּרֶם
Bet-kerem , Beth-cherem

Bijbelteksten

Nehemia 3:14De Mistpoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Rechab, overste van het deel Beth-cherem; hij bouwde ze, en richtte haar deuren op, [met] haar sloten en haar grendelen.
Jeremia 6:1Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin! uit het midden van Jeruzalem, en blaast de bazuin te Thekoa, en heft een vuurteken op te Beth-cherem; want er kijkt een kwaad uit van het noorden, en een grote breuk.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs