H1024 בֵּית הַמַּרְכָּבוֹת
Beth-hammarchaboth, Bet-markabot, Bet-hammarkabot

Bijbelteksten

Jozua 19:5En Ziklag, en Beth-hammerchaboth, en Hazar-suza,
1 Kronieken 4:31En te Beth-markaboth, en te Hazar-susim, en te Beth-biri, en te Saaraim. Dit waren hun steden, totdat David koning werd.

Mede mogelijk dankzij