H1070 בֶּכֶר
snelle dromedaris, jonge dromedaris

Bijbelteksten

Jesaja 60:6Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa; zij allen uit Scheba zullen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen den overvloedigen lof des HEEREN boodschappen.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin