H1074 בֹּכְרוּ
Bokeru , Bochru

Bijbelteksten

1 Kronieken 8:38Azel nu had zes zonen, en dit zijn hun namen; Azrikam, Bochru, en Ismael, en Searja, en Obadja, en Hanan. Al dezen waren zonen van Azel.
1 Kronieken 9:44Azel nu had zes zonen, en dit zijn hun namen: Azrikam, Bochru, en Ismael, en Searja, en Obadja, en Hanan; dezen zijn Azels zonen.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken