H1087 בָּלֶה
oud, verwelkt, verouderd, versleten

Bijbelteksten

Jozua 9:4Zo handelden zij ook arglistiglijk, en gingen heen, en veinsden zich gezanten te zijn, en zij namen oude zakken op hun ezels, en oude en gescheurde, en samengebonden lederen wijnzakken;
Jozua 9:5Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten, en zij hadden oude klederen aan, en al het brood, dat zij op hun reize hadden, was droog [en] beschimmeld.
Ezechiel 23:43Toen zeide Ik van deze, die [van] overspelerijen verouderd was: Nu zullen zij hoereren de hoererijen dezer [hoer], en die [ook].

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel