H1117 בָּמָה
Hoogte, Bamah

Bijbelteksten

Ezechiel 20:29En Ik zeide tot hen: Wat is die hoogte, waarhenen gij gaat? Nochtans is de naam daarvan genoemd hoogte, tot op dezen dag toe.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin