H1241 בָּקָר
runderen, rund jong -, rundvee, stier jonge - (, kalf, rund

Bijbelteksten

Numeri 7:8En vier wagens en acht runderen gaf hij den zonen van Merari, naar hun dienst; onder de hand van Ithamar, den zoon van Aaron, den priester.
Numeri 7:15Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:17En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Nahesson, den zoon van Amminadab.
Numeri 7:21Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:23En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Nethaneel, den zoon van Zuar.
Numeri 7:27Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:29En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Eliab, den zoon van Helon.
Numeri 7:33Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:35En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Elizur, den zoon van Sedeur.
Numeri 7:39Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:41En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Selumiel, den zoon van Zurisaddai.
Numeri 7:45Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:47En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Eljasaf, den zoon van Dehuel.
Numeri 7:51Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:53En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Elisama, den zoon van Ammihud.
Numeri 7:57Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:59En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Gamaliel, den zoon van Pedazur.
Numeri 7:63Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;
Numeri 7:65En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Abidan, den zoon van Gideoni.
Numeri 7:69Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin