H1398 גֶּבֶר
Geber

Bijbelteksten

1 Koningen 4:19Geber, de zoon van Uri, was in het land Gilead, het land van Sihon, den koning der Amorieten, en van Og, den koning van Basan, en hij was de enige bestelmeester, die in dat land was.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken