H1464 גּוּד
aanvallen, belagen

Bijbelteksten

Genesis 49:19Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen; maar hij zal [haar] aanvallen in het einde.
Habakuk 3:16Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd; voor de stem hebben mijn lippen gebeefd; verrotting kwam in mijn gebeente, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dage der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvalle.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel