H1620 גַּרְגַּר
bezien , vruchten

Bijbelteksten

Jesaja 17:6Doch een nalezing zal daarin overig blijven, gelijk [in] de afschudding eens olijfbooms, twee [of] drie bezien in den top der opperste twijg, en vier [of] vijf aan zijn vruchtbare takken, spreekt de HEERE, de God Israels.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech