H2104 זוּזִים
Zuzieten

Bijbelteksten

Genesis 14:5Zo kwam Kedor-laomer in het veertiende jaar, en de koningen, die met hem waren, en sloegen de Refaieten in Asteroth-karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten in Schave-kiriathaim;

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs