H2221 זֵרוּעַ
zaaien, zaaizaad, zaaisel, zaaibaar

Bijbelteksten

Leviticus 11:37En wanneer van hun dood aas zal gevallen zijn op enig zaaibaar zaad, dat gezaaid wordt, dat zal rein zijn.
Jesaja 61:11Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin