H2464 חֶלְבְּנָה
galban, galbanum, (venkel)

Bijbelteksten

Exodus 30:34Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en oniche, en galban, [deze] welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel