H2494 חֵלֶם
Chelem

Bijbelteksten

Zacharia 6:14En die kronen zullen wezen voor Chelem, en voor Tobia, en voor Jedaja, en voor Chen, den zoon van Zefanja, tot een gedachtenis in den tempel des HEEREN.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken