H2686 חָצַץ
de maat aangeven, schutters, gezamelijk, in hopen

Bijbelteksten

Richteren 5:11Van het gedruis der schutters, tussen de plaatsen, waar men water schept, spreekt aldaar te zamen van de gerechtigheid des HEEREN, van de gerechtigheden, [bewezen] aan zijn dorpen in Israel; toen ging des HEEREN volk af tot de poorten.
Job 21:21Want wat lust zou hij na zich aan zijn huis hebben, als het getal zijner maanden afgesneden is?
Spreuken 30:27De sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende [in hopen].

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin