H2716 חֶרֶא
dung

Bijbelteksten

Jesaja 36:12Maar Rabsake zeide: Heeft mijn heer mij tot uw heer en tot u gezonden, om deze woorden te spreken? Is het niet tot de mannen, die op den muur zitten, dat zij met ulieden hun drek eten, en hun water drinken zullen?

Mede mogelijk dankzij