H3042 יְדָיָה
Jedeja

Bijbelteksten

1 Kronieken 4:37En Ziza, de zoon van Sifei, den zoon van Allon, den zoon van Jedaja, den zoon van Simri, den zoon van Semaja;
Nehemia 3:10Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Herumaf, en tegenover zijn huis; en aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hasabneja.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs