H3044 יִדְלָף
Jidlaf

Bijbelteksten

Genesis 22:22En Chesed, en Hazo, en Pildas, en Jidlaf, en Bethuel;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel