H3101 יוֹאָשׁ
Joas (vader v. Gideon), Joas (zoon v. Achab), Joas (zoon v. Sema)

Bijbelteksten

Amos 1:1De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Thekoa, dewelke hij gezien heeft over Israel, in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israel; twee jaren voor de aardbeving.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel