H3192 יׇטְבָה
Jotba

Bijbelteksten

2 Koningen 21:19Amon was twee en twintig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Mesullemet, een dochter van Haruz van Jotba.

Mede mogelijk dankzij