H3245 יָסַד
vestigen, stichten, fundering (neer)leggen, grondslag leggen

Bijbelteksten

Zacharia 12:1De last van het woord des HEEREN over Israel. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen