H3319 יְצָא
volbrengen , gereed zijn

Bijbelteksten

Ezra 6:15En dit huis werd volbracht op den derden dag der maand Adar; datzelve was het zesde jaar van het koninkrijk van den koning Darius.

Mede mogelijk dankzij