H3531 כְּבָרָה
zeef

Bijbelteksten

Amos 9:9Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israels onder al de heidenen schudden, gelijk als [zaad] geschud wordt in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen.

Mede mogelijk dankzij