H3676 כֵּס
troon

Bijbelteksten

Exodus 17:16En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken