H3954 לֶקֶשׁ
nagras

Bijbelteksten

Amos 7:1De Heere HEERE deed mij aldus zien; en ziet, Hij formeerde sprinkhanen, in het begin des opkomens van het nagras; en ziet, het was het nagras, na des konings afmaaiingen.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel