H4285 מַחְשָׁךְ
darkness, dark, dark places

Bijbelteksten

Psalm 74:20Aanschouw het verbond; want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld.
Psalm 88:7Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.
Psalm 88:19Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan; mijn bekenden zijn [in] duisternis.
Psalm 143:3Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen, die over lang dood zijn.
Jesaja 29:15Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor den HEERE, [hun] raad verbergende; en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons, en wie kent ons?
Jesaja 42:16En Ik zal de blinden leiden door den weg, [dien] zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, [die] zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.
Klaagliederen 3:6[Beth.] Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degenen, die over lang dood zijn.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel