H4374 מְכַסֶּה
that which covers, clothing, cover

Bijbelteksten

Leviticus 9:19En het vet van den os, en van den ram, den staart, en wat het [ingewand] bedekt, en de nieren, en het net der lever;
Jesaja 14:11Uw hovaardij is in de hel nedergestort, [met] het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken.
Jesaja 23:18En haar koophandel en haar hoerenloon zal den HEERE heilig zijn, het zal niet ten schat vergaderd noch opgesloten worden; maar haar koophandel zal wezen voor hen, die voor den HEERE wonen, opdat zij eten tot verzadiging, en dat zij durig deksel hebben.
Ezechiel 27:7Fijn linnen met stiksel uit Egypte was uw uitbreidsel, dat het u tot een zeil ware; hemelsblauw en purper, uit de eilanden van Elisa, was uw deksel.

Mede mogelijk dankzij