H4420 מְלֵחָה
barren, salt, barrenness

Bijbelteksten

Job 39:9Dien Ik de wildernis tot zijn huis besteld heb, en het ziltige tot zijn woningen.
Psalm 107:34Het vruchtbaar land tot zouten [grond], om de boosheid dergenen, die daarin wonen.
Jeremia 17:6Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft [in] dorre plaatsen in de woestijn, [in] zout en onbewoond land.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin