H4457 מֶלְקָחַיִם
snuiter

Bijbelteksten

Exodus 25:38Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn.
Exodus 37:23En hij maakte hem zeven lampen; zijn snuiters en zijn blusvaten waren van louter goud.
Numeri 4:9Dan zullen zij een kleed van hemelsblauw nemen, en bedekken den kandelaar des luchters, en zijn lampen, en zijn snuiters, en zijn blusvaten, en al zijn olievaten, met welke zij aan denzelven dienen.
1 Koningen 7:49En de kandelaren, vijf aan de rechterhand, en vijf aan de linkerhand, voor de aanspraakplaats, van gesloten goud; en de bloemen, en de lampen, en de snuiters van goud;
2 Kronieken 4:21En de bloemen, en de lampen, en de snuiters, van goud; het was het volmaaktste goud;
Jesaja 6:6Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, [die] hij met de tang van het altaar genomen had.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs