H4739 מָקַץ
Makaz

Bijbelteksten

1 Koningen 4:9De zoon van Deker in Makaz, en in Saalbim, en Beth-semes, en Elon-beth-hanan.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel