H4871 מָשָׁה
trekken

Bijbelteksten

Exodus 2:10En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen.
2 Samuel 22:17Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren.
Psalm 18:17Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken