H4873 מֹשֶׁה
Mozes

Bijbelteksten

Ezra 6:18En zij stelden de priesteren in hun onderscheidingen, en de Levieten in hun verdelingen, tot den dienst Gods, Die te Jeruzalem is, naar het voorschrift des boeks van Mozes.

Mede mogelijk dankzij