H5252 נְסִבָּה
cause

Bijbelteksten

2 Kronieken 10:15Alzo hoorde de koning naar het volk niet; want deze omwending was van God, opdat de HEERE Zijn woord bevestigde, hetwelk Hij door den dienst van Ahia, den Siloniet, gesproken had tot Jerobeam, den zoon van Nebat.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin