H5444 סִבְּכַי
Sibbecai, Sibbechai

Bijbelteksten

2 Samuel 21:18En het geschiedde daarna, dat er wederom een krijg was te Gob tegen de Filistijnen. Toen sloeg Sibbechai, de Husathiet, Saf, die van de kinderen van Rafa was.
1 Kronieken 11:29Sibbechai, de Husathiet; Ilai, de Ahohiet;
1 Kronieken 20:4En het geschiedde daarna, als de krijg met de Filistijnen te Gezer opstond, toen sloeg Sibchai, de Husathiet, Sippai, die van de kinderen van Rafa was; en zij werden ten ondergebracht.
1 Kronieken 27:11De achtste, in de achtste maand, was Sibbechai, de Husathiet, van de Zerahieten; in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken