H5520 סֹךְ
pavilion, tabernacle, den, covert

Bijbelteksten

Psalm 10:9Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol; hij legt lagen, om den ellendige te roven; hij rooft den ellendige, als hij hem trekt in zijn net.
Psalm 27:5Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.
Psalm 76:3En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.
Jeremia 25:38Hij heeft, als een jonge leeuw, Zijn hutte verlaten; want hunlieder land is geworden tot een verwoesting, vanwege de hittigheid des verdrukkers, ja, vanwege de hittigheid Zijns toorns.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel