H5877 עֵין חָצוֹר
Enhazor

Bijbelteksten

Jozua 19:37En Kedes, en Edrei, en En-hazor,

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel